iletişim:

Gaziantep-Chat Sitesi

Gaziantep-Chat Sitesi

SeLamun aLeykum Sayqı degeR GAZİANTEP haLkı ve gençLik`i düşündüm Taşındım biR gazianTepLi oLaRak anTepLiLeRe güzeL biR SiTe açmaya kaRaR veRdim SanaLda heRkeSin biLdigi gibi giRdigimizde akLımıza geLeCek iLk şey ChaT ve SohbeT ede biLeCegimiz SanaL oRTam aRaRız.bende bunu hemen uyguLamak iSTedim GazianTep,ChaT.SiTeSini   açTım ve Tüm gazianTep haLkını daveT eTmeye kaRaR veRdim.gazianTepLiLeR şuandan iTibaRen güzeL oRTam ve CıvıL CıvıL nSanLaRLa SohbeT eTme fıRSaTını buLa CakSınız.SizLeRin bu güzeL oRTamda oLmanız için çokTa biR çaba SaRfeTmenize geRek kaLmiCak biz SizLeRin heRşekiLde güzeL oRTam kuRmanız için heRşeyi eRindemeden bıkmadan uSanmadan ve geCemizi gundumzu kaTTık bu şahane oRTamı SeveCeginizi düşündük.yapmanız geReken Tek şey gazianTep.SohbeT ziyaReT eTmek naSıLmı aşşagıda öRnekLeRini yazaCagım izLeyin  okumaya devam ediniz.)

gazianTep gençLeRi için giRiş naSıL yapıLıR kıSa biR öRnek göSTeReCegiz başLıyoRuz

evveLa googLe aRama moToRuna SeSLikuR.Com yazıp kaRşınıza çıkaCak iLk SeSLikuR yazan yazıya TıkLayınız daha SonRa kaRşınıza biR Sayfa açıLaCak o Sayfanın oRTa TaRafında SeSLiChaT giRişi ayzan yeRe TıkLayınız.ve biR Sayfa daha açıLaCakTıR o Sayfada nik yazma yeRine miSafiR giRişi oLan yeRe nikinizi yazınız uye oLmanıza geRek yok oLmak iSTeRSenizde uCReTSiz uye oLa biLiRSiniz daha SonRa kaRşınıza CıkaCak mavi Sayfada SpeakyChaT yazıSına TıkLayaRak akTiviTe yükLeyin ve odaaRa düşeCekSiniz başLaSın SohbeT :))

gazianTep ChaT dunyaSi

gazianTep SeSLi SohbeT SiTeSi

anTepiLeR neRde TakıLıR

gazianTep gençLeRi

SeSLigazianTep

nizip gençLik


Yayınlayan:kervan kervan / Tarih:07.09.2018

Yorumlar


TeL:
Copyright © 2018, WebSeodizayn web Bilisim Hizmetleri. Tüm Hakları saklıdır.